Źródło: https://cleantechnica.com/files/2015/04/blog_2015_04_15-11.jpg http://www.ichpw.pl/wp-content/uploads/2015/06/biomasa.jpg http://zbudujmyto.pl/images/eco/article/midi/zalety-i-wady-hydroenergetyki-rozwiazania-proekologiczne-dla-domu-1431514402.jpg http://s3.static.geekweek.pl/cms/2013/04/panele-sloneczne-589cx205.jpg (14.06.2017 12:52)

Ostatnie półrocze w praktycznie każdym województwie owocuje w nabory wniosków związane z odnawialnymi źródłami energii. Przyszedł także czas na mazowieckie, małopolskie
i świętokrzyskie. W województwie mazowieckiem od 28 kwietnia trwa nabór w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w świętokrzyskim 30 czerwca startuje konkurs z działania 3.1 Wykorzystanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podobnie w małopolskim 30 czerwca rozpoczyna się nabór dotyczący poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP.

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Według dr inż. Jacka Ostrowskiego, z czym trudno jest się nie zgodzić podstawowymi zaletami OZE jest to, że prowadzą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, przyczyniają się redukcji zużycia tradycyjnych paliw kopalnych, nie oddziałują negatywnie na środowisko i w przeciwieństwie do źródeł konwencjonalnych nie wyczerpują się. Poza plusami związanymi z ochroną środowiska mają także swoje walory społeczno-gospodarcze. Wpływają na estetyczność otaczającego nas krajobrazu, generują nowe miejsca pracy, pozwalają wykorzystywać nieużytki
i co bardzo ważne są darmowe[1]. Odnawialne źródła energii to źródło przyszłości dla naszej planety, zatem z nich czerpmy.

OZE nie tylko chronią naszą planetę i najbliższe otoczenie przed degradacją, ale także „otwierają ogromne pole możliwości społecznej i gospodarczej zmiany”. Ich rozwój może przyczynić się „do rozwoju gospodarki innowacyjnej, ale także tworzy bardzo zróżnicowane rynki pracy: wymagające różnego poziomu kwalifikacji (od inżynierów hi-tech w laboratoriach produkujących fotoogniwa po robotników rolnych uprawiających trzcinę cukrową czy operatorów obsługujących kolektory słoneczne i wiatraki)”[2]. OZE to tańsza energia, ekologia, mniejsze szkody w malowniczym krajobrazie[3]. Jak powiedział niegdyś Alfred Tennyson: „Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno”[4], więc walczymy o lepszy, piękniejszy
i zdrowszy świat!

 

Szczegółowe informacje o konkursach

 

[1] J. Ostrowski, Odnawialne źródła energii- wady i zalety, http://www.euee.agh.edu.pl/materialy/mod10/Ostrowski_hybrydowe_wiatrowo_sloneczne_elektrownie.pdf (09.03.2017 13:51).

[2] Ulica Ekologiczna, Czym są OZE?, http://ulicaekologiczna.pl/technologie/czym-sa-odnawialne-zrodla-energii (10.03.2017 13:54).

[3] Zalety źródeł odnawialnych, http://gaiarenovables.eu/zalety-odnawialnych-zrodel-energii/ (10.03.2017 14:06).

[4] http://www.cytaty24.eu/7986,szukane.html (10.03.2017 14:11).