Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” 20 lipca 2017 roku rozpocznie nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Formą wsparcia jest premia w wysokości do 75 000 zł na start lub do 300 000 zł na rozwój, przy wsparciu do 60%. Wnioski można będzie składać do 18 sierpnia 2017 roku. Beneficjentami mogą być mieszkańcy następujących gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Źródło: http://naszbiznes24.pl/wp-content/uploads/2014/12/fotolia_58690683_xl_kupine_frw-2-660x495.jpg (10.07.2017 09:31).

Konkurs ma przyczynić się do powstawania nowych firm, rozwoju istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Kolejnym celem, który przyświeca tej inicjatywie jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców. Otrzymane środki przeznaczyć można m.in. na zakup robót budowlanych lub usług; zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; zakup nowych maszyn lub wyposażenia; zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą -do 30% wartości projektu; zakup rzeczy innych, w tym materiałów.

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD KWL; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD KWL.

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD „Kraina Wokół Lublina”
http://www.krainawokollublina.pl/index.php/home

Źródło: https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--w9wQgZo8--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/fzadygfsgrfh1xqmnbxk.jpg (10.07.2017 09:47).

Tak naprawdę sukces Twojego biznesu w największej mierze zależeć będzie od Ciebie. Podstawową kwestią, którą powinieneś rozważyć jest to, czy planowane przez Ciebie przedsięwzięcie będzie przynosiło nie tylko zyski, ale także spełnienie. Nie musisz martwić się tym, że Twój pomysł nie jest nowy. To, że ktoś już zajmuje się danym rodzajem działalności nie musi oznaczać, że robi to najlepiej ze wszystkich i ma szerokie grono odbiorców. Ważnym elementem planowania biznesu jest zrobienie rozeznania, nawet wśród najbliższych, rodziny, znajomych czy istnieje zapotrzebowanie na konkretny produkt/usługę. Poznanie grona swoich odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań to pierwszy krok do zawodowego sukcesu. Czasem pojawiają się wątpliwości, obawy o kwestie finansowe, czy te związane z biurokracją. Pamiętaj, że nie jesteś z nimi sam. Obecnie na rynku jest wiele firm
i wykwalifikowanych doradców, którzy pomogą Ci na każdym etapie zakładania firmy od pomysłu aż do jego realizacji. William Wharton powiedział kiedyś, że „prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko my odpowiadamy”[1].

 


Źródło: http://gmina-bartoszyce.pl/wp-content/uploads/2015/02/spotkanie.jpg (10.07.2017 09:32).

[1] https://www.cytaty.info/cytat/prawdziwysukcestonie.htm (13.02.2017 11:50).