RPO woj. podkarpackiego oferuje przedsiębiorcom możliwość pozyskania środków na inwestycje umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowanie na rynku usług drogą elektroniczną. 12 czerwca rusza nabór wniosków w ramach działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK. Budżet projektu to 50 000 000 zł.

 

Źródło: http://aiesec.ca/wp-content/uploads/2015/01/event_technology.jpg (19.05.2017).

Konkretne informacje o naborze

Nabór wniosków będzie trwał od 12 do 30 czerwca 2017 roku. Beneficjentami są nowopowstałe mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż
2 lata. Maksymalny poziom dofinansowania sięga 80%. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000 zł, minimalna natomiast 50 000 zł. Wsparcie otrzymać można na inwestycje, które w rezultacie umożliwią prowadzenie działalności, która polegać będzie na oferowaniu usług drogą elektroniczną, odbyć się to ma poprzez wykorzystanie TIK w trzech modelach:

  • B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie
    e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  • C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe)[1].

W ramach konkursu środki będzie można wydatkować m.in. na: nabycie nowego sprzętu informatycznego; nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub praw autorskich do oprogramowania (oraz jego wdrożenie); spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu; zakup usług informatycznych i technicznych; zakup usług tłumaczeniowych, doradczych.

 

 


Źródło: https://futureboardconsulting.files.wordpress.com/2014/10/technological-revolution.png (19.05.2017 09:34).

Ważne jest, aby firmy starające się o dofinansowanie miały siedzibę/oddział/główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. Punktowany będzie rodzaj i stopień innowacyjności, rodzaj zastosowanych rozwiązań/technologii, przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu, okres funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wkład własny wyższy niż wymagany.

Więcej informacji na stronie konkursu: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1352-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik

TIK w naszym życiu

Edwin Bendyk cyberprzestrzeń definiuje jako „sieciową przestrzeń komunikacyjną, w której trwa wymiana symboliczna między jej uczestnikami tj. ludźmi korzystającymi z Internetu i telefonu komórkowego (…). Tworzone w cyberprzestrzeni wspólnoty są zarazem realne i wirtualne. Realne, bo oparte na realnych aktach komunikacji (…). Wirtualne, bo najczęściej ich uczestnicy nie znają się osobiście i w każdej chwili mogą się z takiej wspólnoty wyłączyć lub w tej samej wspólnocie zmienić swoją rolę, płeć, status”. Do sieci zalicza się Internet, telefony komórkowe, które dziś stają się tak samo istotne jak powietrze i woda. Współczesnemu człowiekowi podstaw życia dostarczają właśnie mass media, pewna rzeczywistość wirtualna, która oddziałuje jednak na rzeczywistość realną[2]. Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają istotną rolę nie tylko w życiu prywatnym każdego człowieka ale także w sferze zawodowej. TIK pomagają sprawniej funkcjonować przedsiębiorstwom wewnątrz, ale także ułatwiają pracę z klientem i partnerami biznesowymi. Zastosowanie TIK przyczynia się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. TIK umożliwiają stały dostęp do informacji oraz ograniczenie biurokracji. Kolejny plus rozwoju tych technologii w biznesie to prostsze zarządzanie personelem i relacjami z klientami oraz możliwość wykorzystania ciekawych narzędzi promocyjnych.


Źródło: http://aimday.se/ict-2014/files/2013/05/ICT_w1.jpg (19.05.2017 10:32).

Nawet prosta rzecz jaką jest strona internetowa firmy ma wiele korzyści jest to np. „zdolność rozpowszechniania katalogu produktów lub usług, możliwość prowadzenia firmy przez 24 godziny na dobę (..)”, pozwala na natychmiastową sprzedaż on-line, śledzenie statystyk i reagowanie na potrzeby klientów. „Poprzez zaprojektowanie strony internetowej firma zyskuje swoją tożsamość, obecność globalną i dobry kanał biznesowy (…). Dla małych firm, które chcą wejść na rynki globalne, strona internetowa jest jedynym i efektywnym narzędziem do kontaktowania się z klientami poprzez kreatywne projektowanie strony i jej promocję”. Dodatkowo wykorzystanie TIK pozwala na automatyzację biura, daje szansę na korzystanie z narzędzi, „które umożliwiają przetwarzanie pisemne, wizualne i dźwiękowe danych wspomagane komputerowo”. TIK w tym zakresie to szybsza wymiana informacji, lepsze zarządzanie dokumentacją administracyjną, prostsza obsługa danych liczbowych, dokładniejsze panowanie nad spotkaniami[3].

Warto zainteresować się zatem powyższym naborem w celu zwiększenia atrakcyjności swojego przedsiębiorstwa, podniesienia jego innowacyjności i zwiększenia grona klientów, jak nadmienił kiedyś Henry Ford „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej[4].

Joanna Boguta, Ascend Consulting

 

[1] RPO Podkarpackie, Informacje o naborze, http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1352-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik (19.05.2017 09:26).

[2] E. Bendyk, Antymatrix, Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 16-21.

[3] Czym jest ICT?, http://mtool.inma-project.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=543&lang=pl (19.05.2018 09:55).

[4] Cytaty, http://ecytaty.pl/postep/firmy-ktore-rosna-dzieki.html (19.05.2017 10:39).