Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” 20 lipca 2017 roku rozpocznie nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Formą wsparcia jest premia w wysokości do 75 000 zł na start lub do 300 000 zł na rozwój, przy wsparciu do 60%. Wnioski można będzie składać do 18 sierpnia 2017 roku. Konkurs ma przyczynić się do powstawania nowych firm, rozwoju istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule w podzakładce DZIAŁANIA