Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. Ascend Consulting zmieniło adres siedziby z dotychczasowego na:

 

Tomaszowice-Kolonia 31b,

21-008 Jastków

Jest to budynek Polskiego Inkubatora Technologii i Biznesu Sp. z o.o. Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Zespół Ascend