Podmioty planujące realizację innowacyjnych inwestycji (np. zakup prac budowlanych czy środków trwałych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie, w ramach ostatniego już naboru do działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Nabór będzie prowadzony w terminie 29.09.2017 do 31.10.2017 a do podziału jest 10.314.514,52 zł. Dotacja może być przeznaczona m.in. na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe ( w tym samochody ciężarowe), roboty budowlane czy kursy i szkolenia dla kadry pracowniczej. Więcej informacji o naborze znajda Państwo w zakładce Baza Wiedzy pod poniższym linkiem http://www.ascendconsulting.pl/baza-wiedzy/dzialania