Zakładanie działalności gospodarczej 100 000 PLN.

Rozwijanie działalności gospodarczej min. 50 000 PLN, max 300 000 PLN.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 02.03.2021r. do 16.03.2021r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin:  Ceranów, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Huszlew, Jabłonna Lacka, Korczew, Kosów Lacki, Łosice, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja,  Olszanka, Paprotnia, Perlejewo, Platerów, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sarnaki, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Stara Kornica, Sterdyń, Miasto Siemiatycze.

 

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia

Limit środków: 1 000 000 zł.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Tygiel Doliny Bugu; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu.
1) nie korzystał – 0 pkt.
2) korzystał – 5 pkt.

2. Wiek osoby na dzień składania operacji.
1) 30 lat i powyżej – 0 pkt.
2) poniżej 30 lat – 10 pkt

3. Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR
1) nie – 0 pkt.
2) tak – 5 pkt.

4. Wkład własny finansowy Wnioskodawcy.
1) nie wykazano wkładu własnego finansowego – 0 pkt.
2) wykazano wkład własny finansowy do 10 tys. zł – 5 pkt.
3) wykazano wkład własny finansowy powyżej 10 tys. zł – 10 pkt.

5. Miejsce zameldowania na obszarze LGD.
1) krócej niż 365 dni – 0 pkt.
2) 365 dni i dłużej – 10 pkt.

6. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.
1) nie przewiduje – 0 pkt.
2) przewiduje OZE, segregacja odpadów lub inne formy – 10 pkt.

7. Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu” Wnioskodawca zamieści informację o zrealizowanym projekcie zgodnie z załącznikiem do procedury
1) nie zamieści – 0 pkt.
2) zamieści w jednym miejscu ogólnodostępnym - 5 pkt.
3) zamieści w dwóch miejscach ogólnodostępnych, w tym w Internecie - 10 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów: 60 pkt
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie: 60% sumy możliwych do uzyskania punktów

 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: refundacja 70% kosztów kwalifikowanych

Limit środków: 513 724,28 zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Tygiel Doliny Bugu.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu.
1) nie korzystał – 0 pkt.
2) korzystał – 5 pkt.

2. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną określoną w LSR.
1) nie – 0 pkt. 2)
2) tak – 10 pkt.

3. Wysokość wkładu własnego.
1) do 5% kosztów kwalifikowalnych – 0 pkt.
2) powyżej 5% do 10% kosztów kwalifikowalnych – 5 pkt.
3) powyżej 10% kosztów kwalifikowalnych – 10 pkt

4. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze LGD.
1) krócej niż 365 dni – 0 pkt.
2) 365 dni i dłużej – 10 pkt.

5. Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji.
1) nie przewiduje – 0 pkt.
2) przewiduje – 10 pkt.

6. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.
1) nie przewiduje – 0 pkt.
2) przewiduje OZE, segregacja odpadów lub inne formy – 10 pkt.

7. Operacja promuje obszar SLGD „Tygiel Doliny Bugu” Wnioskodawca zamieści informację o zrealizowanym projekcie zgodnie z załącznikiem do procedury
1) nie zamieści – 0 pkt.
2) zamieści w jednym miejscu ogólnodostępnym - 5 pkt.
3) zamieści w dwóch miejscach ogólnodostępnych, w tym w Internecie - 10 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów: 65 pkt
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie: 60% sumy możliwych do uzyskania punktów

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu:
http://www.tygieldolinybugu.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585