Szkolenia dla właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw.

Organizujemy zarówno zamknięte szkolenia, przygotowane specjalnie dla konkretnych organizacji oraz szkolenia otwarte – dostępne dla każdego. Specjalizujemy się w szkoleniach dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm

Realizujemy zarówno szkolenia w formie tradycyjnej jak i zdalnej. Dzięki realizacji projektu dofinansowangeo Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego, możemy zorganizować interaktywne szkolenia on-line  (webcasty, webinary). Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Zgodnie z jedną z najstarszych i najbardziej uniwersalnych definicji ZARZĄDZANIE to „sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów”.

Każda organizacja podmiot ma do realizacji określone cele, misję do spełnienia. W ramach tego procesu, podmioty zarządzające (kierownicy, dyrektorzy, właściciciele formułują zadania (co jest do zrobienia) oraz określają wartości docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie należy osiągnąć.

Organizacja jest środkiem osiągania celów, a więc jest przedmiotem zarządzania. Inne typowe przedmioty zarządzania mające tożsamość to gospodarstwo, grupa ludzi, jednostka.

Każdy podmiot w swym działaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby są przedmiotem zarządzania. Do najważniejszych należą zasoby ludzkie (siła robocza i jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (środki trwałe) i czas. Ostatnio coraz większego znaczenia w działaniu organizacji nabierają zasoby środowiska naturalnego oraz zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), wiedza i relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitału niematerialnego

Dzięki szkoleniu, będziesz lepiej rozumiał procesy które zachodzą w Twojej organizacji. Nowa wiedza i umiejętności pozwolą Ci na bardziej efektywne gospodarowanie zasobami oraz osiąganie zamierzonych celów.

Ze szkolenia największą korzyść odniosą właściciele i kadra kierownicza firmy.