Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  uprzejmie informujemy, że:

 

1. Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych jest Ascend Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Sadurki 12b, 24-150 Nałęczów NIP 712-328-02-65, REGON 06157657000000, kontakt z Administratorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 081 311 76 01;

2. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej mogą być przetwarzane w celu:

 1. podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Administratorem oraz do jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust 1 pkt. b RODO);
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ze względu na realizowaną umowę (art. 6 ust 1 pkt. c RODO), w tym generowanie i przechowywanie dokumentów księgowych;
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest zainstalowany monitoring wizyjny oraz dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust 1 pkt. f RODO);


3. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy jak i po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w przypadku okresu przedawnienia roszczeń maksymalnie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę do czasu jej wycofania;


4. odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie: prawnym, księgowym, informatycznym, pocztowym i kurierskim;


5. w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, mają Państwo uprawnienie do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe i uzyskania dostępu do nich oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
 2. żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;


6. niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

 1. wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 2. wycofać udzieloną zgodę, w przypadku gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody;
 3. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;


7. podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku zawarcia i realizacji umowy sprzedaży może okazać się, że ich podanie jest niezbędne. Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie mamy też zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.