Wniosek o dofinansowanie dla naszej firmy został wybrany przez LAWP do dofinansowania. 

W konkursie w ramach działania 1.1 w roku 2010 .firma Ascend złożyła przygotowany na własne potrzeby wniosek "Wzrost konkurencyjności firmy dzięki ulepszeniu dotychczasowo świadczonych oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług opartych  innowacyjnej technologii ICT". Nasz wniosek zajął 16 miejsce na liście rankingowej LAWP.

W dniu 13 lipca 2011 roku, została podpisana z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie.  1 sierpnia rozpoczęliśmy realizację projektu.

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy dzięki ulepszeniu dotychczasowo świadczonych oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług opartych na innowacyjnej technologii ICT

Beneficjent:

Ascend Consulting Bartosz Kowalik

Sadurki 13, 24-150 Nałęczów

Otrzymanie wsparcia pozwoli na realizację następujących celów:

1. Zakup prac budowlanych, w efekcie których powstanie budynek z salami doradczo-szkoleniowymi oraz zapleczem technicznym.

2.Nabycie nowych środków trwałych, umożliwiających udoskonalenie dotychczasowych usług

3. Nabycie środków trwałych i oprogramowania umożliwiających wprowadzenie do oferty nowych usług.