Zespół naszej firmy tworzą specjaliści z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, marketingu, zarządzania oraz finansów. Ludzie młodzi, pełni pasji i ambicji, o szerokiej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej. Za główny cel stawiamy sobie sukces Klienta, który jest również naszym sukcesem.


 

 

Bartosz Kowalik

 

Twórca i właściciel firmy Ascend Consulting Sp. z o.o. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch fantastycznych córek. Pasjonat sportu i podróży. Od 2009 roku ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych UE. W 2014r. uzyskał międzynarodowe potwierdzenie nabycia kompetencji, wiedzy merytorycznej a także praktycznej w zakresie stosowania metody MSP® w zarządzaniu programami i metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Autor szeregu wniosków aplikacyjnych, biznes planów oraz innych opracowań ekonomicznych i finansowych. Posiada szerokie wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu przygotowania i zarządzania projektami, marketingu oraz komunikacji społecznej. Ponadto jest kwalifikowanym trenerem biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA) ze specjalności Zarządzanie i Marketing. Członek międzynarodowej organizacji International Project Management Asosiation.

 

Magda Jasik

Menadżer Zespołu - Doradca ds. Funduszy pomocowych. Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się funduszami europejskimi od 2015 roku. Z powodzeniem opracowała wiele projektów inwestycyjnych z zakresu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, projektów z zakresu termomodernizacji czy odnawialnych źródeł energii, ale również projektów edukacyjnych dla szkół, przedszkoli i żłobków. Jest specjalistą w zakresie analizy finansowej projektów. Prywatnie pasjonatka rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej oraz członek Drużyny „Najemnej Dziki Bez”. 

 

Justyna Kusa

W Ascend Consulting Sp. z o.o. zajmuje stanowisko Doradcy ds. Funduszy pomocowych. Absolwentka Psychologii na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Do zespołu Ascend dołączyła w 2017 roku. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz obsłudze klienta. Odpowiada za kompleksową analizę potrzeb przedsiębiorstw oraz dostosowywanie dostępnych programów wsparcia do ich indywidualnych potrzeb. Wspiera przedsiębiorców m.in. w identyfikacji źródeł finansowania, przygotowaniu koncepcji projektu. Czuwa także nad przebiegiem procesów administracyjnych firmy. Specjalista ds. ochrony danych osobowych w firmie. Pasjonatka aktywnego spędzania czasu i podróży w znane i nieznane.

   

Angelika Kopeć

Doradca ds. Funduszy pomocowych, współpracuje z Ascend Consulting Sp. z o.o. od września 2019 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej oraz obsługa klienta. Ukończyła Towaroznawstwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Swoje umiejętności wykorzystuje także przy wspieraniu procesów administracyjnych firmy. W wolnych chwilach realizuje się w górskich wędrówkach oraz poświęca się kulinarnej pasji, doskonaląc do perfekcji tradycyjne przepisy.

 

Joanna Nakonieczna

Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Grafiki komuterowej na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W Ascend Consulting Sp. z o.o. pracuje na stanowisku Asystenta Doradcy Klienta. Pracę w Ascend rozpoczęła w 2018 roku. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej. Prywatnie zawołany mól książkowy i pasjonatka literatury oraz języków obcych. 

 

Dominika Werenko

Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W trakcie studiów ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Chicago Kent College of Law. Po studiach uzyskała dyplom na kierunku International Business na Wydziale Handlu i Komunikacji Uniwersytetu Blais Pascale Clermont Ferrand II, które odbyła we Francji. Ponadto ukończyła Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Zajmuje się kompleksową bieżącą obsługą przedsiębiorców. Doradza przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się zakładaniem i rejestracją spółek, fundacji i stowarzyszeń. Opiniuje i przygotowuje umowy handlowe, a także reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych. Prywatnie bardzo lubi podróżować i zwiedzać odległe zakątki świata poznając nowe kultury.