Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

Termin składania wniosków w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne został wydłużony do 29 lipca 2016 roku. Założenia naboru się nie zmieniły. Zmianie uległa jedynie pula środków do pozyskania w ramach naboru, została zwiększona ponad 3-krotnie i wynosi 100 000 000,00 zł.

 

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 

Raport do pobrania 12.2 RPO WL