Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

Dotacja na rozwój firmy dla lubelskich przedsiębiorców

Od 30 czerwca do 8 września lubelscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Być może to pierwsza i ostatnia szansa tego typu. Na rozdanie czeka aż 281 876 295,73 złotych. Pieniądze pochodzą z działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 

RPO_WL_3.7_raport_o_naborze.pdf

100 mln zł dla szkół/ placówek oświatowych z woj. lubelskiego na m.in. doposażenie pracowni oraz organizację zajęć dodatkowych

Termin składania wniosków w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne został wydłużony do 29 lipca 2016 roku. Założenia naboru się nie zmieniły. Zmianie uległa jedynie pula środków do pozyskania w ramach naboru, została zwiększona ponad 3-krotnie i wynosi 100 000 000,00 zł.

 

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 

Raport do pobrania 12.2 RPO WL

Informator dla Rzeczników Patentowych w zakresie projektów finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020

Informator w zakresie promocji projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zawiera informacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy na wsparcie przedsiębiorców w zakresie wprowadzenia nowych usług, produktów, wynalazków w tym ochronę patentową. Działania informacyjne i promocyjne przeprowadzone są zgodnie z zasadą, by przekazywać potencjalnym beneficjentom w odpowiednim czasie/z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelną i wystarczającą informację.
W raporcie zostaną przedstawione skrótowe informacje na temat różnych typów działań z województwa Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego.


 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 

Informator do pobrania