Wniosek Stowarzyszenie „ Free Wings” został pomyślnie złożony w ramach naboru Jana III Sobieski- 18 sierpnia 2014 i czeka na ocenę formalną.

W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem „ Suche Komnaty”, które m.in. będzie organizować warsztaty i pokazy ze strzelania z łuku a także zaprezentuję się w bardzo ciekawych strojach z XVII w, które nawiązują do czasów Jana III Sobieskiego. Jeden z bardzo licznych występów Stowarzyszenia można obejrzec pod poniższym linkiem : https://www.youtube.com/watch?v=ea0hCSTDtqU  Realizacja projektu ( impreza na otwarcie sezonu motocyklowego) planowana jest na kwiecień 2015r i odbędzie się w Gorzkowie. 

Ze względu na bardzo ciekawe projekty opisane w nadesłanych ankietach zgłoszeniowych, zostały przyznane także dwa drugie miejsca dla " Polskiego Związku Głuchych" oraz Fundacji " Godne życie". Laureatom zaproponowalismy korzystne warunki wspólpracy podczas pisania wniosków o pozyskanie dofinansowania na ich przedsięwzięcia.