Zakładanie działalności gospodarczej 80 000 PLN

Nabór wniosków rozpoczyna się od 21.11.2022 r. do 05.12.2022 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Radecznica, Tarnogród, Terespol i Turobin.

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Ziemia Biłgorajska; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1) Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie minimum:
- Minimum 2 miejsca pracy – 2 pkt
- 1 miejsce pracy – 1 pkt


2) Czy wnioskodawca należy do jednej z 3 grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35 roku życia, kobiety.
- tak – 2 pkt
- nie – 0 pkt


3) Operacja ma charakter innowacyjny tj. polega na przetwarzaniu lokalnych surowców z wyłączeniem działalności typu: restauracja i inne placówki gastronomiczne, pozostała działalność usługowa gastronomiczna, catering
- tak – 8 pkt
- nie – 0 pkt


4) Czy w projekcie zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu
- tak – 3 pkt
- nie – 0 pkt


5) Wysokość wkładu własnego
- powyżej 20 000 zł – 4 pkt
- powyżej 15 000 zł – 1 pkt
- poniżej 15 000 zł – 0 pkt


6) Korzystanie z doradztwa i/lub uczestnictwo w szkoleniu
- korzystanie z doradztwa – 3 pkt
- uczestnictwo w szkoleniu – 1 pkt
- żadne z powyższych – 0 pkt

 7) Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na obszarze LGD przynajmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku
- tak – 8 pkt
- nie – 0 pkt

 

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska:
http://www.ziemiabilgorajska.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585