Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Nabór wniosków do 25 października 2023 r.

Celem działania jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

 

 

Środki można przeznaczyć m.in. na zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej, zakup urządzeń sterowanych cyfrowo, zakup maszyn i oprogramowania do automatycznego sterowania procesem produkcji lub elementów tego procesu, zakup nowoczesnej maszyny wyposażonej w system inteligentnych czujników/skanerów- wszystkie gdzie praca ludzka zastępowana jest technologią.

Przykładowo:
• zakup betoniarni z automatycznym, dozowaniem składników według zaprogramowanych receptur,
• linię do automatycznego wycinania elementów zgodnie z cyfrowym projektem, robot spawalniczy,
• automatyczny system pakujący lub transportowy na magazynie,
• kruszarkę z automatycznym modułem zmiennej prędkości w zależności od rodzaju nadawy,
• linię produkcyjną wyposażoną w system czujników, sensorów automatycznie wykrywających błędy i braki w materiałach i produktach,
• system informatyczny do optymalizacji produkcji.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.
• Polska Wschodnia, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).

 

Forma wsparcia:
• Dotacja bezzwrotna – na usługi szkoleniowe i doradztwo
• Dotacja warunkowa (częściowo zwrotna) – na finansowanie inwestycji

 

Poziom dofinansowania:
• dla usług doradczych: do 85% kosztów kwalifikowanych
• dla kosztów inwestycyjnych: zgodnie z mapą pomocy regionalnej, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

 

Koszty kwalifikowane:
• koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
• nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
• koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
• koszty usług szkoleniowych,
• koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

 

Kluczowe wymagania:
• Realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej
• Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Dodatkowo punktowane będą:
• przedsiębiorstwa produkcyjne
• nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
• wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji (technologiczny, magazynowy, transport wewnętrzny, kontrola jakości, pakowanie)
• wdrożenie innowacji produktowej (co najmniej w skali przedsiębiorstwa)
• dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, wykorzystanie materiałów z recyklingu, OZE)

 

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.


Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.


Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585