ŚCIEŻKA SMART - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Termin naboru: 15.12.2023 r. - 08.02.2024 r.

 

 

Czego dotyczy nabór?

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z następujących podmiotów:
1. dużych przedsiębiorstw 
2. dużych przedsiębiorstw i MŚP 
3. dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych 
4. MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych 
5. dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być jedynie konsorcjantami.
Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

 

Jakie projekty można realizować?

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Projekty w ramach Ścieżki SMART mogą obejmować jeden lub więcej modułów. Lider konsorcjum musi uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych modułach.
Dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obowiązkowy. MŚP muszą wybrać jeden z dwóch modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Organizacje badawcze muszą uczestniczyć w module B+R.

 

 

 

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Doradcami.

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.


Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.


Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585