Kwota pożyczki do 1 000 000 PLN

Okres spłaty do 7 lat

Okres karencji do 12 miesięcy

Wysokość oprocentowania 1 % lub 2%

 

Pożyczka jest przeznaczona na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

1) rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
2) dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
3) inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

 

Kto może skorzystać z pożyczki:

1) mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej, oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej siedzibę lub oddział.

2) Obszar Polski Wschodniej: woj. lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz mazowieckie regionalne (bez Warszawy).

 

Wydatki kwalifikowane:

1) Zakup środków trwałych, wyposażenia.
2) Zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego (nowe lub używane, nie starszy niż 5-cio letnie z dopuszczalną masą całkowitą 3,5 tony).
3) Zakup nieruchomości do 10% kwoty pożyczki, w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki do 15 % kwoty pożyczki;
4) Finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 50% pożyczki.

 

Zabezpieczenie pożyczki:

Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe zabezpieczenia pożyczki mogą być następujące:
1) poręczenie cywilne lub poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
2) przelew (cesja) wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia,
3) blokada środków na rachunkach bankowych,
4) przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych,
5) ubezpieczenie pożyczki,
6) zastaw, w tym zastaw rejestrowy,
7) hipoteka,
8) inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie banku BGK.
https://www.bgk.pl/produkty/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/ 


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585