Projekt „MIKRO-przedsiębiorcy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie luty - marzec 2015 r.

 

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu 
( w tym 24 kobiet)

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r. 

 Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym:

 1. 30 mężczyzn + 30 kobiet (w tym min. 6 wchodzących/powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka)
 2. 40 osób bezrobotnych + 20 osób nieaktywnych zawodowo
 3. co najmniej 15 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu 
( w tym 24 kobiet)

 Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r. 

 Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym:

 1. 30 mężczyzn + 30 kobiet (w tym min. 6 wchodzących/powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka)
 2. 40 osób bezrobotnych + 20 osób nieaktywnych zawodowo
 3. co najmniej 15 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat

 W ramach projektu można uzyskać bezpłatnie:

1.Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:

 • indywidualne doradztwo przeszkoleniowe (diagnoza potrzeb, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – 2 godz. na osobę,
 • szkolenie pt. „Przedsiębiorczość krok po kroku” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej  - 40 godz. na grupę (5 dni)
 • indywidualne wsparcie doradcze dotyczące przygotowania biznes planu – 4 godz. na osobę.

2.Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 47 uczestników / uczestniczek projektu.

3.Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

 • Doradztwa specjalistycznego podstawowego – indywidualne konsultacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego  – 10 godzin na osobę (przez okres 5 miesięcy)
 • podstawowego wsparcia pomostowego - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 47 uczestniczek projektu,